התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק יא

שיתוף
שבתי וראה תחת-השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים, חן:  כי-עת ופגע, יקרה את-כולם. 

לית מאן דפליג כי בפסוק זה מתמצית תמצית עולמו של המעז והמצליח