התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק יג

שיתוף
גם-זו ראיתי חכמה, תחת השמש; וגדולה היא, אליי.