התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק יד

שיתוף
עיר קטנה, ואנשים בה מעט; ובא-אליה מלך גדול, וסבב אותה, ובנה עליה, מצודים גדולים.