התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק טז

שיתוף
ואמרתי אני, טובה חכמה מגבורה; וחכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. 

בא ללמדנו החכם מכל אדם שעליונה היא החוכמה על כל דבר אחר. שכן אף על פי שחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים ידע הוא להמלט על נפשו בחוכמתו, בניגוד לכל גיבורי העיר שאין גבורתם הועילה בהם.