התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק יז

שיתוף
דברי חכמים, בנחת נשמעים--מזעקת מושל, בכסילים. 

הסברת פנים ואהבת האחר, הם לעניות דעתי הדברים החשובים שיש לנו ללמוד מהתנך. דברי חכמים- נכון שיאמרו בשקט, כך תהיה פתיחות לקבלם ולשמעם. אם אין לך מה לומר- דבר בקול.