התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק יח

שיתוף
טובה חכמה, מכלי קרב; וחוטא אחד, יאבד טובה הרבה.

כי ידע זה כוח!