התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ב

שיתוף
לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו.