התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ג

שיתוף
וגם-בדרך כשסכל הולך, ליבו חסר; ואמר לכול, סכל הוא.