התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ו

שיתוף
ניתן הסכל, במרומים רבים; ועשירים, בשפל יישבו.