התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ח

שיתוף
חופר גומץ, בו ייפול; ופורץ גדר, יישכנו נחש.