התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק ט

שיתוף
מסיע אבנים, ייעצב בהם; בוקע עצים, ייסכן בם.