התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יא

שיתוף
אם-יישוך הנחש, בלא-לחש; ואין יתרון, לבעל הלשון.