התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יב

שיתוף
דברי פי-חכם, חן; ושפתות כסיל, תבלענו. 

ההבדל הגדול בין האדם לבעלי חיים הוא בשכל ובדעת. ויש הבדל מהותי וחשוב מאין כמותו בדברי חכמים שהם יישמעו ברבים וישפיעו לנכון על הכלל שחלקו דובר ככסיל שדבריו יביאו עליו חורבן ומסכנות.