התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יג

שיתוף
תחילת דברי-פיהו, סכלות; ואחרית פיהו, הוללות רעה.