התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יד

שיתוף
והסכל, ירבה דברים; לא-יידע האדם, מה-שיהיה, ואשר יהיה מאחריו, מי יגיד לו.