התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק טו

שיתוף
עמל הכסילים, תייגענו--אשר לא-ידע, ללכת אל-עיר.