התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יט

שיתוף
לשחוק עושים לחם, ויין ישמח חיים; והכסף, יענה את-הכול. 

שתשמח כפי שהיין שלך משמח אחרים!