התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק כ

שיתוף
גם במדעך, מלך אל-תקלל, ובחדרי משכבך, אל-תקלל עשיר:  כי עוף השמיים יוליך את-הקול, ובעל כנפיים יגיד דבר.

אמת