התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יא -

פסוק א

שיתוף
שלח לחמך, על-פני המים:  כי-ברוב הימים, תמצאנו. 

כחוקר עתידים באוניברסיטת בר אילן אני סבור שזה הפסוק היפה ביותר המתמצת את הרעיון בצורך לחשוב ארוך טווח ולפעול היום כדי לממש חשיבה זו אף שלא רואים את פירותיה בטווח הקצר.