התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יא -

פסוק ב

שיתוף
תן-חלק לשבעה, וגם לשמונה:  כי לא תדע, מה-יהיה רעה על-הארץ. 

טוב תמיד לחסוך ולתכנן מראש פן יקרה שתצטרך ולא יהיה לך ! עצה מצויינת הנובעת מלימוד וראיית העבר והמציאות האמיתי שקורה בכל מקום ובכל זמן.