התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יא -

פסוק ג

שיתוף
אם-יימלאו העבים גשם על-הארץ יריקו, ואם-ייפול עץ בדרום ואם בצפון--מקום שייפול העץ, שם יהוא.