התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יא -

פסוק ד

שיתוף
שומר רוח, לא יזרע; ורואה בעבים, לא יקצור. 

מי שמחכה שדברים ישתנו בהתאם לחשבונותיו, עלול שלא לפעול כלל בסוף ולכן גם לא יהיו לו פירות לקצור.