התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יא -

פסוק ז

שיתוף
ומתוק, האור; וטוב לעיניים, לראות את-השמש. 

טוב לזכור את זה