התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק א

שיתוף
וזכור, את-בוראך, בימי, בחורותיך:  עד אשר לא-יבואו, ימי הרעה, והגיעו שנים, אשר תאמר אין-לי בהם חפץ. 

התנך הוא השורש שלנו, ממנו אנו שואבים והוא הבסיס לעצם קיומנו. לאורך כל חיינו עלינו לזכור תמיד את הקבה בכדי שלא נצטער על ההחלטות שלנו, המעשים שלנו ועל הדמות שעיצבנו בעצמנו בחלוף ימינו.