התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק ג

שיתוף
ביום, שיזועו שומרי הבית, והתעוותו, אנשי החיל; ובטלו הטוחנות כי מיעטו, וחשכו הרואות בארובות. 

הפסוק מתאר את הזדקנות והבלות הבלתי נמנעת