התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק ה

שיתוף
גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך, וינץ השקד ויסתבל החגב, ותפר האבייונה:  כי-הולך האדם אל-בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים.