התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק ח

שיתוף
הבל הבלים אמר הקוהלת, הכול הבל. 

ספר קוהלת פותח ומסיים באותו הפסוק. אלא שאין דין הפסוק הפותח, כדין פסוק הסיום. פסוק הפתיחה משמש רק כקביעה מאתגרת ומקוממת, שנשמעת כאילו היא מופרחת לאוויר על ידי עלם צעיר וקל דעת. לעומת זאת, פסוק הסיום כבר מושמע על ידי שקן שבע ימים, שכבר ראה בחייו בכל.
בכל פעם שאני קורא את הפסוק הזה, אני יכול לשמוע באוזניי את האנחה הכבדה המלווה אותו, ואת הצליל של סגירת ספר ישן ועב כרס.