התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק ט

שיתוף
ויותר, שהיה קוהלת חכם:  עוד, לימד-דעת את-העם, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה.