התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק יא

שיתוף
דברי חכמים כדרבונות, וכמשמרות נטועים בעלי אסופות; ניתנו, מרועה אחד. 

דברי חזל עולים הישר מדברי הקבה. הם נכונים ורלוונטיים לימינו כמו לימיהם. (דוגמה לכך- כיום עולה ממחקרים שאכילת בשר וחלב יחד אינה בריאה. ועוד דוגמאות רבות)