התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק יב

שיתוף
ויותר מהמה, בני היזהר:  עשות ספרים הרבה אין קץ, ולהג הרבה יגיעת בשר.