התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק יג

שיתוף
סוף דבר, הכול נשמע:  את-האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור, כי-זה כל-האדם. 

אחרי כל הדיונים הפילוסופיים (החשובים!), זה אחרי הכל מה שאדם יכול לעשות.