התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
בימים, ההם--כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר, בשושן הבירה. 

לסבא