התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
בהראותו, את-עושר כבוד מלכותו, ואת-יקר, תפארת גדולתו; ימים רבים, שמונים ומאת יום. 

אחשוורוש בראש