התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ובמלאות הימים האלה, עשה המלך לכל-העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד-קטן משתה--שבעת ימים:  בחצר, גינת ביתן המלך. 

רק שמחה ומשתה כל החיים