התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים; ויין מלכות רב, כיד המלך. 

כמה טוב שוכלים מכלים שונים קיבל מנגינה נוגה ועצובה. גם לליטאים מגיע לשמוח בקריאת המילה!!