התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
והשתייה כדת, אין אונס:  כי-כן ייסד המלך, על כל-רב ביתו--לעשות, כרצון איש-ואיש. 

esther was great