התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
גם ושתי המלכה, עשתה משתה נשים--בית, המלכות, אשר, למלך אחשוורוש. 

בבקשה אוהבות סבתא ומילי!!!!