התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק י

שיתוף
ביום, השביעי, כטוב לב-המלך, ביין--אמר למהומן ביזתא חרבונא בגתא ואבגתא, זתר וכרכס, שבעת הסריסים, המשרתים את-פני המלך אחשוורוש. 

אסתי בת רחל