התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
והקרוב אליו, כרשנא שתר אדמתא תרשיש, מרס מרסנא, ממוכן--שבעת שרי פרס ומדיי, רואי פני המלך, היושבים ראשונה, במלכות. 

מרס כמו מרס טורקי ?