התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
כדת, מה-לעשות, במלכה, ושתי--על אשר לא-עשתה, את-מאמר המלך אחשוורוש, ביד, הסריסים. 

unv gfahu ?