התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
ויאמר ממוכן, לפני המלך והשרים, לא על-המלך לבדו, עוותה ושתי המלכה:  כי על-כל-השרים, ועל-כל-העמים, אשר, בכל-מדינות המלך אחשוורוש.