התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
אם-על-המלך טוב, ייצא דבר-מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס-ומדיי, ולא יעבור:  אשר לא-תבוא ושתי, לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך, לרעותה הטובה ממנה. 

וזה מה שעשו לנשים לא ממושמעות