התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
וייטב, הדבר, בעיני המלך, והשרים; ויעש המלך, כדבר ממוכן. 

love this pasuk