התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
אחר, הדברים האלה, כשוך, חמת המלך אחשוורוש--זכר את-ושתי ואת אשר-עשתה, ואת אשר-נגזר עליה. 

תנועת בני עקיבא סניף קרית ארבע