התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ויאמרו נערי-המלך, משרתיו:  יבקשו למלך נערות בתולות, טובות מראה. 

הגידייט של העולם העתיק