התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ויפקד המלך פקידים, בכל-מדינות מלכותו, ויקבצו את-כל-נערה-בתולה טובת מראה אל-שושן הבירה אל-בית הנשים, אל-יד הגא סריס המלך שומר הנשים; ונתון, תמרוקיהן. 

כך חיפשו נשים בזמן העתיק