התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
איש יהודי, היה בשושן הבירה; ושמו מורדכיי, בן יאיר בן-שמעי בן-קיש--איש ימיני. 

יאיר