התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את-תמרוקיה ואת-מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת-לה מבית המלך; וישנהא ואת-נערותיה לטוב, בית הנשים. 

אין כמו אסתר