התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
ובזה, הנערה באה אל-המלך--את כל-אשר תאמר יינתן לה, לבוא עימה, מבית הנשים, עד-בית המלך. 

looking foe a woman for hashverosh