התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל-בית הנשים שני, אל-יד שעשגז סריס המלך, שומר הפילגשים:  לא-תבוא עוד אל-המלך, כי אם-חפץ בה המלך ונקראה בשם. 

אחשוורוש מחפש אישה